Saturday, 22 September 2012

membina ayat ting4&5


MEMBINA AYAT

LATIHAN 1                                                        
Bina satu ayat daripada perkataan di bawah ini untuk menjelaskan maksudnya.                     
(a)  air                                              (d) perairan
(b) berair                                         (e) pengairan
(c)  mengairi

LATIHAN 2
Bina satu ayat daripada perkataan di bawah ini untuk menjelaskan maksudnya.
(a)  terhincut-hincut                         (d) terbongkok-bongkok
(b) terkial-kial                                  (e) terkebil-kebil
(c)  terjengket-jengket

LATIHAN 3
Bina satu ayat daripada perkataan di bawah ini untuk menjelaskan maksudnya.
(a)  sesungut                                     (d) jejentik
(b) jejambat                                     (e) sesiku
(c)  tetangga


LATIHAN 4
Bina satu ayat daripada pasangan perkataan di bawah ini untuk menunjukkan perbezaan maksudnya.
a)    mengandung ---- menggantung        (d) menoleh ---- menoreh
b)   melancong ---- melencong               (e) mengancam ---- mengecam
c)    menyala ---- menyara
LATIHAN 5
Bina satu ayat daripada pasangan perkataan di bawah ini untuk menunjukkan perbezaan maksudnya.
(a)  pelanggaran ---- perlanggaran           (d) kedamaian ---- pendamaian
(b) kemusnahan ---- pemusnahan             (e) keselamatan ---- penyelamatan
(c)  pertemuan ---- penemuan            

LATIHAN 6                                                        
Bina satu ayat daripada perkataan di bawah ini untuk menjelaskan maksudnya.                     
(a)  menyerap                                             (d) meneguk
(b) menghisap                                            (e) menelan
(c)  menyedut

LATIHAN 7
Bina dua ayat daripada perkataan banyak makna di bawah ini untuk menjelaskan perbezaan maksudnya.
(a)  dingin                                                (d) lanjut
(b) keras                                                  (e) sulit
(c)  halus                                        
                                             
LATIHAN 8
Bina satu ayat daripada pasangan perkataan di bawah ini untuk menunjukkan perbezaan maksudnya.
(a)  jalan ---- jalan pintas                         (d) buku ---- buku lima
(b) tolak ---- tolak ansur                          (e) bukan ---- bukan kepalang
(c)  pecah ---- pecah rumah
LATIHAN 9
Bina satu ayat daripada pasangan perkataan di bawah ini untuk menunjukkan perbezaan maksudnya.
(a)  riang ---- riang-riang                          (d) angin ---- angin-angin
(b) putus ---- putus-putus                        (e) untung ---- untung-untung
(c)  marah ---- marah-marah

LATIHAN 10
Bina satu ayat daripada  perkataan homograf di bawah ini untuk menunjukkan perbezaan maksudnya.
(a)  semak                                             (d) becak
(b) perang                                            (e) sepak
(c)  reda

LATIHAN 11
Bina satu ayat daripada pasangan perkataan di bawah ini untuk menunjukkan perbezaan maksudnya.
(a)  geram ---- geran                             (d) tembok ---- tembuk
(b) tempoh ---- tempuh                        (e) belot ---- belut
(c)  terap ---- turap

LATIHAN 12                                                        
Bina satu ayat daripada perkataan di bawah ini untuk menjelaskan maksudnya.                     
(a)  tunggang-tonggek                            (d) tindak-tanduk
(b) desas-desus                                     (e) pontang-panting
(c)  cerai-berai
LATIHAN 13
Bina satu ayat daripada perkataan  di bawah ini untuk menjelaskan perbezaan maksudnya.
(a)  selama-lamanya                             (d) setidak-tidaknya
(b) sekurang-kurangnya                       (e) seboleh-bolehnya
(c)  selewat-lewatnya                                

LATIHAN 14
Bina satu ayat daripada  perkataan di bawah ini untuk menunjukkan perbezaan maksudnya.
(a)  orang-orangan                              (d) bau-bauan
(b) rumah-rumahan                            (e) bunyi-bunyian
(c)  jadi-jadian

LATIHAN 15
Bina satu ayat daripada pasangan perkataan di bawah ini untuk menunjukkan perbezaan maksudnya.
(a)  penjelasan ---- menjelaskan           (d) penggelapan ---- menggelapkan
(b) penguasaan ---- menguasai             (e) penguburan ---- menguburkan
(c)  penamaan ---- menamakan


LATIHAN 16
Bina satu ayat daripada  perkataan di bawah ini untuk menunjukkan perbezaan maksudnya.
(a)  dalam                                               (d)  pendalaman
(b) kedalaman                                        (e)  mendalami
(c)  pedalaman

LATIHAN 17
Bina satu ayat daripada perkataan di bawah ini untuk menjelaskan maksudnya.
(a)  berantai-rantai                                    (d) berbondong-bondong
(b) berhimpit-himpit                                 (e) berhandai-handai
(c)  berpusu-pusu

LATIHAN 18
Bina satu ayat daripada perkataan di bawah ini untuk menjelaskan maksudnya.
(a)  bebenang                                    (d) rerambut
(b) kekunci                                       (e) tetambak
(c)  tetulang

LATIHAN 19
Bina satu ayat daripada pasangan perkataan di bawah ini untuk menunjukkan perbezaan maksudnya.
d)   menampung ---- menumpang               (d) melaut ---- meluat
e)   melamarkan ---- melumurkan              (e) mengarat ---- mengerat
f)    mengaji ---- menggaji

LATIHAN 20
Bina satu ayat daripada pasangan perkataan di bawah ini untuk menunjukkan perbezaan maksudnya.
(d) kebesaran ---- pembesaran             (d) kesuburan ---- penyuburan
(e) kesamaan ---- persamaan                 (e) kekecualian ---- pengecualian
(f)  kemudahan ---- pemudahan            

LATIHAN 21                                                         
Bina satu ayat daripada perkataan di bawah ini untuk menjelaskan maksudnya.                     
(d) menghiris                                          (d) menakik
(e) menarah                                            (e) meraut
(f)  meracik

LATIHAN 22
Bina dua ayat daripada perkataan banyak makna di bawah ini untuk menjelaskan perbezaan maksudnya.
(a)          bisa                                                (d) gila
(b)         kawat                                             (e) kelat
(c)          sarat                                     
                                             
LATIHAN 23
Bina satu ayat daripada pasangan perkataan di bawah ini untuk menunjukkan perbezaan maksudnya.
(a)          rupa ---- rupa-rupanya                         (d) budak ---- kebudak-budakan
(b)         secepat ---- secepat-cepatnya             (e) tahan ---- tertahan-tahan
(c)          tidak ---- setidak-tidaknya
LATIHAN 24
Bina satu ayat daripada pasangan perkataan di bawah ini untuk menunjukkan perbezaan maksudnya.
(d) bukan ---- bukan-bukan                       (d) agak ----agak-agak
(e) bulat ---- bulat-bulat                          (e) tahu ---- tahu-tahu
(f)  hidup ---- hidup-hidup

LATIHAN 25
Bina satu ayat daripada  perkataan  di bawah ini untuk menunjukkan perbezaan maksudnya.
(a)          harga mati                                             (d) harga promosi
(b)         harga runtuh                                          (e) harga gelap
(c)          harga pasaran

LATIHAN 26
Bina satu ayat daripada pasangan perkataan di bawah ini untuk menunjukkan perbezaan maksudnya.
(d) telus ---- terus                                 (d) musibat ---- muslihat
(e) bentang ---- benteng                        (e) menua ---- mentua
(f)  palu ---- pilu

LATIHAN 27                                                       
Bina satu ayat daripada perkataan di bawah ini untuk menjelaskan maksudnya.                     
(d) ditokok tambah                              (d) dihubung kait
(e) dibaik pulih                                     (e) ditemu bual
(f)  dikenal pasti

LATIHAN 28
Bina satu ayat daripada perkataan  di bawah ini untuk menjelaskan perbezaan maksudnya.
(a)          asak-mengasak                             (d) atas-mengatasi
(b)         sabung-menyabung                       (e) maaf-memaafkan
(c)          salah-menyalahkan                              

LATIHAN 29
Bina satu ayat daripada  perkataan di bawah ini untuk menunjukkan perbezaan maksudnya.
(a)           cobar-cabir                             (d) morat-marit
(b)          cola-cala                                  (e) sulat-salit
(c)           gerbang-gersul                          

LATIHAN 30
Bina satu ayat daripada pasangan perkataan di bawah ini untuk menunjukkan perbezaan maksudnya.
(a)          menganugerahi ---- penganugerahan
(b)         berlari ---- pelarian
(c)          menjatuhkan ---- kejatuhan
(d)         mempertikaikan ---- pertikaian
(e)         berkorban ---- pengorbanan

No comments:

Post a Comment